ЗА НАС | ПРОГРАМА | ЧЛЕНСТВО | ИНИЦИАТИВИ
 

3D GPR и MFEM ИЗСЛЕДВАНИЯ

През месец август 2009 г., по покана от ръководството на Националния Археологически Институт с Музей при БАН,

съвместен екип на АРХЕА и СТЦ ГеоТроникс извърши 3D GPR /георадарни/ изследвания и MFEM /мулти-честотни електромагнитни/ изследвания

на няколко площи в археологическия резерват Преслав.

Резултатите са наистина впечатляващи. Подготвя се официална публикация.

GPR и MFEM изследователските мрежи са с обща нула и се припокриват.

Геометрията на GPR мрежата е в метри, а на MFEM мрежата е във футове.

GPR и MFEM Галерия

 

Експертна група АНТРА

Приемането на новия "Закон за културното наследство" бе съпроводено с небивал досега отпор на гражданското общество срещу безумното налагане на държавен монопол в тази сфера (за коментари, анализи и пр. виж ПРОЕКТИ ).

Въпреки обещанията на авторите, вносителите и поддръжниците на ЗКН, че в 6 месечен срок ще бъде приета съответната подзаконова нормативна база (над 20 акта), това още не се е случило. Законът е увиснал в правен вакуум, не се спазва на почти всички нива, а ако нещо се прави в множество от случаите е в ущърб на гражданите и обществото.

След идването на власт на ГЕРБ в АРХЕА започнахме да получаваме множество сигнали за репресии над колекционери, изследователи и творци. Нашият анализ показва, че МВР тълкува ЗКН, като дявола евангелието ...

Налице са фрапиращи случаи. Има потърпевши, които почти година са били свидетели по дело срещу себе си..., такива на които са повдигнати обвинения за притежаване на сувенири ... и дори безумни обвинения за предлагане на съвременни монети (след 1800 г.) в e-bay ...

УС на Асоциация АРХЕА възложи на Експертна Група АНТРА да проучи тези случаи и да подпомогне технически и юридически засегнатте страни. Наред с това взехме решение да съдействаме на всички незаконно репресирани.

Нашите юристи и специалисти са в състояние детайлно да проучат и да решат всеки казус в сферата на културното наследство. Ние познаваме не само отменената и действащата нормативна база, но и практиките и процесите в тази сфера.

 

Технологичен център АНТЕКС

Наред с инициативите по отношение на реформата в сферата на културно-историческото наследство, Асоциация АРХЕА разработи поредица идейни проекти за въвеждане на нови технологии за издирване, изследване, документиране, опазване и популяризиране на КИН.
Предвижда се да бъдат създадени няколко високотехнологични лаборатории.
Последните ще бъдат обединени в експертно-технологичен център АНТЕКС.
Центърът ще включва АрхеоГеофизична лаборатория, Археометрична лаборатория и 3D&M лаборатория.

Към момента с помощта на ТОРН ЕООД, ДАВИМЕКС ЕООД, ГЕОТРОНИКС ЕООД, ГЕОТЕХНИКС ЕООД, Г.Б.П. ЕООД, и частни лица е осигурено техническо оборудване, обезпечаващо възможност за комплексно геофизично изследване на археологически и др. защитени обекти.
Центърът разполага с георадари SIR2 и SIR20 (70 MHz, 200MHz, 250MHz и 400 MHz антени), мултичестотни електромагнитни сканиращи системи GEM2 (0,3-48 KHz) и GEM2P (0,3-90 KHz), резистивиметрична система TerRes I, PI система PSII и др.
С тази апаратура, освен разузнавателни и детайлизиращи полеви изследвания е възможно осъществяването и на изследване състоянието на вече открити паметници, техния мониторинг, както и качествен контрол на извършените консервационни и реставрационни работи.
Надяваме се в най-скоро време да сключим рамково споразумение с ресорните ведомства към МК с което ще се въведе тази най-съвременна техника в служба на културното ни наследство.

За в бъдеще освен дооборудване на АрхеоГеофизичната лаборатория планираме в АНТЕКС да бъдат формирани и Археофизична и 3D&M лаборатория.
Също така си сътрудничим с колегите от фондация АДОРАЦИЯ, които работят по оборудването на Полева лаборатория за реставрация.
Естествено това начинание е твърде мащабно и скъпо за възможностите на една асоциация. Поради това нашите усилия са насочени към обединение на усилията и техническия потенциал на различни нестопански и стопански организации, а също и на частни лица.
Каним всички желаещи да споделят ресурси, техника и ноу хау в технологичен център АНТЕКС.

 

Помогнете за да Помогнем

Ако споделяте нашите идеи можете да подпомогнете начинанията на Експертна група АНТРА и Технологичен център АНТЕКС с финансови средства.

UniCredit BulBank BIC UNCRBGSF

IBAN BG36UNCR96601038515109

Също така можете да дарите средства и за  WEB каталога ни АТЛАС (КУЛТУРЕН И ПРИРОДЕН).

* Моля посочвайте основанието за дарение АНТЕКС, АНТРА или АТЛАС.

 

 

INDEX | ВРЪЗКИ | КОНТАКТИ | ВЪПРОСИ | ФОРУМ
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ © АРХЕА ©